Privacy beleid Westra-interieur

Uw gegevens bij Westra-interieur zijn bij ons veilig dit voor ons en u van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacy wet. Mocht u vragen hebben over wat Westra-interieur van u bijhoud neem dan gerust contact met ons op.

Onze contact formulieren kunt u gebruiken om ons vragen te stellen of een aanvraag voor het desbetreffende meubel te doen. Hiervoor gebruiken wij uw email adres en uw adres gegevens. Dit doen wij op basis van de door u zelf ingevulde gegevens u geeft automatisch zelf hier toestemming voor bij het verzenden van de contact formulieren. Wij bewaren uw gegevens zo’n 6 maanden daarna.

Alle door u gegeven en verzonden persoons gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen gegeven of het moet als we het wettelijk verplicht zijn aan bijvoorbeeld de politie als er vermoedens van een misdrijf is.

Beveiliging van persoons gegevens. Wij gebruiken een gebruikers naam en wachtwoord om toegang te krijgen tot persoons gegevens. Daarnaast worden de gegevens apart opgeslagen in een apart systeem met gebruikersnaam en wachtwoord. De Fysieke maatregelen die Westra-interieur heeft genomen is een aparte ruimte met sloten voor toegang’s bescherming tot het systeem. Naast gebruikersnaam, wachtwoorden en fysieke toegang tot een aparte ruimte met sloten gebruiken wij een beveiligde verbindingen Secure Sockets Layer of SSL waarmee alle informatie tussen onze website en u wordt afgeschermd wanneer u uw persoons gegevens invoert.

Westra-interieur gebruik Google analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken dit ter verbetering van de website. Wij hebben een verwerkers overeenkomst met Google gesloten waarin strikte afspraken staan over wat Google mag bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere google diensten.

U hebt recht op uitleg welke persoons gegevens wij hebben en wat we daarmee doen. U hebt recht op het intrekken van toestemming en het laten verwijderen van verouderde persoons gegevens.

Als u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoons gegevens.

Contactgegevens Westra-interieur zie onder